Activity

  • Alessio Bitsch posted an update 4 months ago

    او مکان یابی نامطلوب را از دیگر خطاها با اهمیت طرح مسکن مهر عنوان کرد و بیان کرد : فقدان زیرساخت‌ها و سرویس ها عمومی ما یحتاج به خطاها این طرح افزود , به نحوی که با وجود کامل شدن بعضا از این پروژه‌ها قابلیت افتتاح از آن ها نیست . معاون وزیر راه و روش و شهرسازی افزود : با این وجود دولت یازدهم با وجود عملکرد زیاد برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مسکن مهر , به دلیل وضعیت خاص اقتصادی حکم دهنده بر سرزمین در سال‌های اخیر , نتوانسته است حالت معاش در مسکن مهر را به نقطه مناسب مورد نظر خویش برساند . مظاهریان پیرو به استقبال نکردن بانک‌ها از پرداخت وام ها خرید و تولید مسکن اشاره کرد و گفت : کشور ایران جزء محدود کشورهای دارنده تورم بالا و پرنوسان است و این مساله سبب ساخت نوسان بالا در نرخ سود بانکی و ارتقا ریسک در پرداخت تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن شده‌است . نائب رئیس مسکن و ساختمان وزیر رویه و شهرسازی با بیان این که به دلیل بالا بودن بها مسکن , وام ها بانک‌ها بایستی به طور بلندمدت باشد تا خانوارها حاذق به بازپرداخت اقساط این تسهیلات باشند , ذکر کرد : این در حالی است که منابع بانک‌ها به صورت بخش اعظم متکی بر سپرده‌های کوتاه‌مدت است و پرداخت تسهیلات بلندمدت از منابع کوتاه‌مدت معمولا موردپسند بانک‌ها قرار نمی‌گیرد . مظاهریان افزود : در بخش اعظمی از کشورها , خزانه ها جهت آزادکردن منابع بانکی قفل شده ناشی از پرداخت تسهیلات خرید بلند بازه زمانی , اقدام به نشر اسناد رهن ثانویه مسکن می نمایند و در این راستا برای نخستین دفعه در همین سال خزانه مسکن اقدام به نشر این ورقه ها کرد و توقع می رود با گسترش این ابزار در خزانه مسکن و بقیه خزانه ها , تصمیم به پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سیستم بانکی سرزمین ارتقاء یابد . ایرنا نوشت : بانک مسکن برای اولین دفعه در تیرماه این سال سه هزار میلیارد ریال ورقه ها بهادار رهنی به پشتیبان تسهیلات رهنی در بازار سرمایه با ۱۸ . ۵ درصد سود به افراد حقیقی وواقعی و حقوقی عرضه کرد . درین نحوه خزانه مسکن وام ها مشخصی را با ساختار معین و استاندارد جدا از مجموعه سیستم وام ها بانکی به ارگانهای واسط واگذار می نماید تا این ارگان واسط تسهیلات حافظه شده را به اوراق بهادر تبدیل و به عموم سرمایه گذاران و متقاضی ها حوزه مسکن واگذار نماید . در پروژه مسکن مهر قرار است دو میلیون و ۲۱۵ هزار مسکن برای درخواست کنندگان در سراسر مملکت احداث شود که تا به امروز بیشتراز یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد آن به پایان رسیده است و تا نقطه نهایی این سال بخش زیادی از این واحدها در مرزو بوم به متقاضیان واگذار می گردد . بررسی‌ها و برآوردها نشان می‌دهد اجرای طرح مسکن مهر بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد ریال ( ۴۰ هزار میلیارد تومان &#آزمون نظام مهندسی 41; بر مبنا پولی مرز و بوم افزوده است . بنا به تئوری اقتصادی در شرایطی که که خزانه ها از طریق گشایش خطوط اعتباری یا این که بیشتر برداشت از منابع خویش نزد بانک مرکزی , برای تامین عملیات بانکی خویش مبادرت کنند , این مسائل در پرورش اساس پولی خود را نشان میدهد ; چرا‌که مطالبات خزانه مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای پایه مبلغی است و رشد این مطالبات , به ارتقا در شالوده پولی باعث میگردد .